Duurzaamheid

Duurzaamheid

In 2020 ontvingen wij voor de 33e keer de internationale Blauwe Vlag: het keurmerk voor milieubewuste exploitatie, veiligheid en een hoog voorzieningenniveau. Daarnaast is ons vanaf 2013 ook de Groene Wimpel toegekend. Een erkenning voor de extra inspanningen op het gebied van maatschappelijk ondernemen en verduurzaming van de jachthaven. Dit betreft energie- en waterbesparing, duurzaam inkopen, gebruik van duurzame bouwmaterialen, extra afval fracties scheiden en maatschappelijke betrokkenheid. En daar zijn we trots op!

De kwaliteitseisen van de Blauwe Vlag zijn onder meer:

  • water en kades zijn schoon
  • goede hygiënische sanitaire voorzieningen zijn voldoende aanwezig
  • gescheiden afvalsysteem voor bilge- en afvalwater
  • het lozen van afvalwater / gebruik van onderwatertoilet in de haven is verboden
  • reddings- en blusmaterialen zijn overal aanwezig
  • er is een havenreglement met gedragscodes
  • er is volop informatie beschikbaar over de omgang met natuur en milieu

Midden in de natuur, met bos, duinen, het Wadden- en het Noordzeestrand en werelderfgoed de Waddenzee in de directe nabijheid, beperken we onze eigen milieubelasting zo veel mogelijk.