Betreft: Bijwerken scheepsregister Stichting passantenhaven Terschelling

Betreft: Bijwerken scheepsregister Stichting passantenhaven Terschelling

23.06.21

Betreft: Bijwerken scheepsregister Stichting passantenhaven Terschelling

Aan de passanten van jachthaven Terschelling,
Zoals u misschien wel weet rekenen wij een prijs per m2. De vierkante meters berekenen wij aan de hand van: Lengte over alles (LoA) maal breedte over alles (BoA).Regelmatig verzanden wij als havenmeesters in discussies over met name de lengtes van uw schepen. Kluiverbomen en roeren maar ook de davits en eventuele aanhangende bijboten worden door passanten vaak niet meegerekend terwijl deze wel degelijk ruimte (en dus ligplaats voor andere schepen innemen). Wij vinden het niet meer dan aannemelijk dat men ook voor deze ruimte betaald.
Vandaar dat wij op uw medewerking rekenen bij het opgeven van de juiste lengte van het schip.
Wij gaan steekproefsgewijs de lengtes van schepen controleren.
Met vriendelijke groeten,

Havenmeesters Stichting passantenhaven Terschelling