Over de haven

Over de haven

De havenmeesters heten u van harte welkom op de site van jachthaven Dellewal. Wij hopen u op deze wijze relevante informatie te geven voordat u met uw jacht onze haven bezoekt.

Aan de rand van de Waddenzee, in de enige natuurlijke baai van Nederland, voeren wij al meer dan 25 jaar een zeer duurzaam beleid. Vanaf 1987 is ons jaarlijks de internationale Blauwe Vlag toegekend, het keurmerk voor milieubewuste exploitatie, veiligheid en een hoog voorzieningen niveau. En daar zijn we trots op.

Midden in de natuur, met bos, duinen en het (Noordzee-) strand in de directe nabijheid, streven wij er naar onze eigen milieubelasting zoveel mogelijk te beperken.

Speerpunten hierbij zijn:

 • Gescheiden ondergrondse afvalinzameling
 • Restafval wordt op het eindpunt door de vuilinzamelaar gesorteerd en hergebruikt
 • Milieuvriendelijk vloeibaar wasmiddel wordt gedoseerd toegevoegd in de wasserette
 • Energiezuinige boilers en verwarmingsapparatuur
 • LED-verlichting op de steigers, spaarlampen of LED in alle andere voorzieningen
 • Verlichting in de gebouwen is voorzien van bewegingsmelders
 • Wij gebruiken 100% groene stroom en groen gas
 • Steigers zijn gemaakt van duurzaam hardhout
 • Wij leveren vrijwillig een bijdrage aan maatschappelijke doelen door giften, sponsoring of persoonlijke inzet
 • De telefoon wordt 24 uur per dag beantwoord en in het gebouw hangt openbaar een AED.
 • Wij werken uitsluitend met gecertificeerde toeleveranciers en afvalverwerkers, en dienstverlenende bedrijven.