Duurzaamheid

Duurzaamheid

In 2018 ontvingen wij voor de 31e keer de internationale Blauwe Vlag, het keurmerk voor milieubewuste exploïtatie, veiligheid en een hoog voorzieningenniveau. Daarnaast is ons vanaf 2013 ook de Groene Wimpel toegekend. Een erkenning voor de extra inspanningen op gebied van maatschappelijk ondernemen en verduurzamingvan de jachthaven, zoals energie- en waterbesparing, duurzaam inkopen, gebruik van duurzame bouwmaterialen, extra afval fracties scheiden en maatschappelijke betrokkenheid. En daar zijn we trots op!

De kwaliteitseisen van de Blauwe Vlag zijn onder meer:

  • - water en kades zijn schoon
  • - goede hygiënische sanitaire voorzieningen zijn voldoende aanwezig
  • - gescheiden afvalsysteem voor bilge- en afvalwater
  • - het lozen van afvalwater / gebruik van onderwatertoilet in de haven is verboden
  • - reddings- en blusmaterialen zijn overal aanwezig
  • - er is een havenreglrement met gedragscodes
  • - er is volop informatie beschikbaar over de omgang met natuur en milieu

Midden in de natuur, met bos, duinen, het Noordzeestrand en werelderfgoed de Waddenzee in de directe nabijheid, beperken we onze eigen milieubelasting zo veel mogelijk.