logohaven

blueflag2

basiskaartU bereikt Terschelling vanaf Harlingen/Kornwerderzand via het vaarwater Blauwe
Slenk waarna u kunt kiezen om of via de Meep en de Slenk te varen  of via het
Schuitengat te komen. Beide vaarwegen leiden naar het vaarwater Schuitengat
waaraan onze haven is gelegen.

 Klik hier voor vergrotingen:

kaart1kaart2kaart3kaart4
Deel IDeel IIDeel IIIDeel IV

 

 

 

De route via het Schuitengat heeft een minste diepte (inloop Schuitengat) van 2.70 meter bij NAP, dit is populair gezegd
dus 2.70 meter waterdiepte bij halftij, dus halverwege tussen hoog - en laag water.
Op de bijgevoegde kaart (editie 2016) staan gele tonnen, die zijn voorjaar 2016 vervangen door rood-groene betonning.

De route via de Meep en de Slenk is wat langer maar dieper, zo'n 5.0 meter bij NAP (in- en uitloop Slenk).
(Klik op de kaart voor vergroting.)

kaart Schuitengat2016

Deze informatie is te allen tijde onder voorbehoud in verband met de altijd in beweging zijnde Waddenzee.
Raadpleeg voor uw vertrek naar Terschelling dan ook de laatste informatie.