logohaven

blueflag2

De havenmeesters heten u van harte welkom op de site van jachthaven Dellewal. Wij hopen u op deze wijze relevante
informatie te geven voordat u met uw jacht onze haven bezoekt.

Aan de rand van de Waddenzee, in de enige natuurlijke baai van Nederland, voeren wij al meer dan 25 jaar een zeer
duurzaam beleid. (Lees hier onze duurzaamheidsverklaring PDF-bestand) Vanaf 1987 is ons jaarlijks de internationale
Blauwe Vlag toegekend, het keurmerk  voor milieubewuste exploitatie, veiligheid en een hoog voorzieningen niveau.
En daar zijn we trots op.

Midden in de natuur, met bos, duinen en het (Noordzee-) strand in de directe nabijheid, streven wij er naar onze eigen
milieubelasting zoveel mogelijk te beperken.

Speerpunten hierbij zijn:

 • Gescheiden ondergrondse afvalinzameling
 • Restafval wordt op het eindpunt door de vuilinzamelaar gesorteerd en hergebruikt
 • Milieuvriendelijk vloeibaar wasmiddel wordt gedoseerd toegevoegd in de wasserette
 • Energiezuinige boilers en verwarmingsapparatuur
 • LED-verlichting op de steigers, spaarlampen of LED in alle andere voorzieningen
 • Verlichting in de gebouwen is voorzien van bewegingsmelders
 • Wij gebruiken 100% groene stroom en groen gas
 • Steigers zijn gemaakt van duurzaam hardhout
 • Wij leveren vrijwillig een bijdrage aan maatschappelijke doelen door giften, sponsoring of persoonlijke inzet
 • De telefoon wordt 24 uur per dag beantwoord en in hetgebouw hangt openbaar een AED
 • Wij werken uitsluitend met gecertificeerde toeleveranciers en afvalverwerkers, en dienstverlenende bedrijven.

 

Tot ziens, Johan van Roosmalen, Tjebbe van Weeren en Liesbeth de Haan

welkom