Corona voorwaarden passanten

Corona voorwaarden passanten

01.06.20

Beste (wadden)waterrecreant,

Het heeft lang geduurd maar na een goede voorbereiding kunt u weer in onze jachthaven verblijven. Net als andere waddenhavens zijn wij open met beperkte capaciteit.

Belangrijk is dat u zich aan de RIVM en de Veiligheidsregio Fryslân regels houdt.

Algemene regels en informatie

Bovengenoemde regels zijn:

 • Houdt altijd 1,5 meter afstand van elkaar, ook bij sluizen en aanlegplaatsen.
 • Ga niet met drie personen of meer het water op (gezinnen uitgezonderd).
 • Vermijd sociale contacten met andere watersporters.
 • Hoest je, ben je verkouden of heeft een gezinslid koorts, blijf dan thuis!

Bereid u goed voor!

 • Brug- en sluisbedieningen zijn in deze tijd minder frequent, tijden kunnen afwijken.
 • Controleer voor vertrek uw overnachtingshaven of aanleghaven op openstelling.
 • Bel voor vertrek de (jacht)haven dan weet u of u welkom bent en welk protocol er geldt.

Zie:

Een veilig vertrek

 • Op de jachthaven geldt een protocol. Neem er kennis van en volg strikt de voorschriften.
 • Houd voldoende afstand bij openbare trailerhellingen en voorkom groepsvorming.

Onderweg bij sluizen en bruggen

 • Voorkom zo veel mogelijk het aanleggen aan wachtsteigers bij sluizen en bruggen.
 • Als het niet anders kan, houdt dan voldoende afstand tot de andere boten.
 • Voorkom langszij (dubbel) liggen.
 • Volg bij het schutten strikt de aanwijzingen van de sluiswachter op.

Aanleggen en overnachten

 • Vergewis u ervan of er een protocol geldt, houdt daarmee uzelf en anderen veilig en gezond.
 • Houdt de 1,5 meter afstand in acht.
 • Wacht tot er ruimte is voordat u op de steiger stapt om 1,5 meter afstand te hanteren.
 • Neem voldoende afstand van elkaar op de steiger, wacht anders op een zijsteiger of aan boord.

Specifieke gang van zaken Passantenhaven Terschelling

In onze jachthaven laten wij op dit moment weer schepen toe , schepen korter dan 10 meter mogen alleen enkel liggen,
voor grotere schepen is dubbel liggen het maximaal haalbare, vandaar dat er beperkte plaatsen beschikbaar zijn.

Zie voor het dubbel liggen het plaatje bij opening jachthaven.

Op onze wedsite staat aangegeven hoeveel plaatsen wij beschikbaar hebben per categorie. Dit wordt om 9:00 uur en 15:00 uur ververst, elke dag !
Dit is bij Opening te vinden. U moet ons hiervoor dus niet meer bellen. U maakt zelf een inschatting of u de overtocht naar Terschelling maakt.

Regels en eisen

U moet zich houden aan de regels van het RIVM en de veiligheidsregio. Zowel in de haven als op ons terrein. Let op de bordjes en andere aanwijzingen.

De hoofdsteiger: Breedte 2,5 m. Houdt afstand en loop achterelkaar.

De brug: Breedte 2 m. Aan wal gaand heeft voorrang. Wacht als er onvoldoende ruimte is.

De zijsteigers: Breedte 2m. Wacht op de hoofdsteiger of op het schip als er onvoldoende ruimte is

Het sanitair:
De sanitaire voorzieningen zijn beperkt geopend Zorg ervoor dat uw schip zelfvoorzienend is.
Toiletten en douches zijn geoped voor 50%. Van 8 tot 20 uur.
Lozen mag niet in de haven maar er u kunt zelf en gratis de vuilwaterpomp gebruiken.

Natuurlijk is er zoals altijd water en elektra op de steigers.

Het jachthavengebouw:
Het havengebouw is beperkt geopend. Van 8:00 tot 20:00 uur.
Voor afrekenen en voor vragen is ons loket geopend van 8:00-12:00 en 15:00-17:00 uur.
U kunt ook via mail of telefonisch uw vraag stellen. Graag tussen 8:00 en 17:00 uur.

E-mail Telefoon

info@jachthaventerschelling.nl 0562 – 443337

Bij de ingang van het gebouw kunt u uw handen desinfecteren, maak daar gebruik van.

Verblijf en betaling:

Graag bij eerste mogelijkheid uw geplande overnachtingen betalen. Dt verblijf moet u met pin betalen. Als de druk van nieuwe schepen/gasten meevalt kunt u verlengen en moet u dat verblijf ook weer direct betalen. De tarieven zijn overigens niet aangepast. € 0,75 per m2/nacht Toeristenbelasting € 1,74 pppn. (Vanaf 4 jaar)

De toegang en ligplaats:
De havenmeesters hebben het recht om bij overbelasting u (over) te plaatsen naar de gemeentehaven.

Als u zich niet houdt aan de regels, protocollen of aanwijzingen zijn de havenmeesters bevoegd u de toegang tot de jachthaven te ontzeggen. Een en ander volgens het havenreglement van Hiswa/Recron.