Beschikbaarheid ligplaatsen

Beschikbaarheid ligplaatsen

Vol is vol, het heeft dus geen zin om bij geen beschikbare ligplaatsen toch naar onze haven af te varen, bij een volle haven zijn wij helaas genoodzaakt om u de toegang tot onze haven te ontzeggen. U moet dan ankeren of droogvallen buiten de haven.

Het systeem van bellen was omslachtig en arbeidsintensief. Daarom informeren we u hier hoeveel ruimte er is in de jachthaven.

U moet ons hiervoor dus niet meer bellen. U maakt zelf een inschatting of u de overtocht naar Terschelling maakt.
Door de huidige regelgeving mogen wij op 50% van onze capaciteit draaien.

In de tabel hieronder staat aangegeven hoeveel plaatsen wij beschikbaar hebben per categorie.
Dit wordt in de loop van de ochtend (meestal om 11:00 uur) en s'middags om 16:00 uur ververst, elke dag !
LET OP:
De motorboten en platbodems worden per lengte geteld, kijk dus in de tabel bij de voor u relevante afmetingen.

zaterdag 15 augustus

Vak max. 08:00
Tot 9m 15 4
Motor-
boten 54
MTB 9-12 M 7
MTB 12-15M 5
MTB 15m+ 4
Zeilschepen
9 - 10 m 36 11
Zeilschepen
10 - 11 m 34 10
Zeilschepen
11 - 12 m 32 10
Zeilschepen
> 12 m 26 7
platbodem
tot 11m 12 3
platbodem
> 11 m - 3

Momenteel is dubbel liggen het maximaal haalbare, vandaar dat er beperkt plaatsen beschikbaar zijn.

Let op: houd altijd de 1.5 meter afstand in acht, ook als u dubbel ligt.

Afbeelding: wijze van dubbel liggen gedurende de drukkere periodes